แคมเปญ เราเที่ยวด้วยกัน

Chiang Mai Hotel Special Offer

ส่วนลดค่าโณงแรมที่พัก

Inclusions

  • รัฐบาลสนับสนุนค่าโร่งแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
  • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน
  • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้
  • ระยะเวลาโครงการ สิ้นสุด 31 ตุลาคม พ.ศ.2563

Terms & Conditions

  • ไม่สามารถคืนเงินได้
  • ชำระเงินเต็มจำนวนหลังจากยืนยันการจอง